حقیقت

بسم الله الرحمن الرحیم
ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین بافتن با یک دروغ است.

خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

 امروز از دیروز به قیامت نزدیک تریم، به خدا چطور؟


برچسب ها : قیامت, خدا

هنر گوش دادن

بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل بسیاری از مشکلاتمان اینست که گوش نمیدهیم که بفهمیم، گوش میدهیم که جواب دهیم

باخت

بسم الله الرحمن الرحیم

 همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرات بیرون انداختنت از صفحه زندگی را نداشته باشد

تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم
تقوا یعنی اینکه اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم...

آیت الله مجتهدی

مرگ

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مریضه

بسم الله الرحمن الرحیم

بهم گفت: " میشه ساعت 4 صبح بیدارم کنی تا داروهام رو بخورم؟ "

ساعت 4 صبح بیدارش کردم، تشکر کرد و بلند شد از سنگر رفت بیرون ...

بیست الی بیست و پنج دقیقه گذشت، اما نیومد ...

نگرانش شدم؛ رفتم دنبالش و دیدم

یه قبر کنده و توش نماز شب می خونه و زار زار گریه می کنه!

بهش گفتم: " مرد حسابی تو که منو نصف جون کردی!

می خواستی نماز شب بخونی چرا به دروغ گفتی مریضم و دارو دارم

برگشت و گفت: " خدا شاهده من مریضم،

چشمای من مریضه، دلم مریضه. من شونزده سالمه!

چشام مریضه! چون توی این شانزده سال امام زمان عج رو ندیده ...

دلم مریضه! بعد از 16 سال هنوز نتونستم با خدا خوب ارتباط برقرار کنم ...

گوشام مریضه! هنوز نتونستم یه صدای الهی بشنوم ... "

خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

حقیقت

بسم الله الرحمن الرحیم

روزی استادی از شاگردان خود پرسید
به نظر شما چه چیز انسان را زیبا میکند ؟؟؟؟؟؟
هریک جوابی دادند....
یکی گفت: چشمانی درشت
دومی گفت : قدی بلند
و دیگری گفت:پوست شفاف و سفید
.......در این هنگام استاد دو لیوان از کیفش دراورد
یکی از لیوان ها بسیار لوکس و زیبا بود و دیگری سفالی و ساده
.....سپس در هر یک از لیوان ها چیزی ریخت و رو به شاگردان کرد و گفت.....
در لیوان رنگین و زیبا " زهر " ریختم و در لیوان سفالی " ابی گوارا "
شما کدام یک را انتخاب میکنید ؟؟؟؟؟؟
همگی به اتفاق گفتند لیوان سفالی
استاد گفت......
میبینید زمانی که حقیقت درون لیوان ها را شناختید
ظاهر برایتان بی اهمیت شد
حکایت ما آدمها هم همینه

عشق

بسم الله الرحمن الرحیم
بگذار تا شیطنت عشق چشمان ترا به عریانی خویش بگشاید. هر چند‎ ‎انجا‎ جز رنج و پریشانی نباشد‎ ‎, اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن‎!
استاد والامقام علی شریعتی

سایه

بسم الله الرحمن الرحیم
ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او کجاست؟

مناجات

بسم الله الرحمن الرحیم
الهی فرمودی که در دنیا بدان چشم که در توانگران می نگرید ، بدرویشان و مسکینان نگرید .
الهی تو کریمی را والاتری که در آخرت بدان چشم که در مطیعان نگری در عاصیان نگری.
خواجه عبداللّه انصاری

ستایش

بسم الله الرحمن الرحیم
الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد
الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .
خواجه عبداللّه انصاری

فقط خدا

بسم الله الرحمن الرحیم
از دنیا نگو، از خلق نگو ، از خودت هم نگو، از خدا بگو. چند وقت که از تنها از خدا بگویی اگر غیر از او چیزی هم وجود داشته باشد از یادت می‌رود و غیر او را فراموش می‌کنی.
عارف وارسته محمداسماعیل دولابی

محبت

بسم الله الرحمن الرحیم
گروهی محبت را می فروشند برای سیر کردن شکم و فرج خود. اینها چقدر احمقند، باید برای خرید محبت از شکم و فرج صرف نظر کرد...
قدر محبت را بدان، نکند آن را به چیزی های کوچک بفروشی. حب فقط برای خدا و خوبان خداست.
عارف وارسته محمداسماعیل دولابی
 

شرع و شر

بسم الله الرحمن الرحیم

اگـــــــــر تابـــع شـَــــــــرع نشوی،

شــَـــــــرّ میشوی!!!!!

استاد معظم حاج شیخ علی فــــروغی

منیت

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند.
عارف وارسته مرحوم شیخ رجبعلی خیاط

دین حق

بسم الله الرحمن الرحیم
دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،ولی دو چیز کم دارد:یکی اخلاص و دیگری،دوستی خدای متعال
عارف وارسته مرحوم شیخ رجبعلی خیاط

فقط خدا

بسم الله الرحمن الرحیم
«غیر از خدا هر آنچه بخواهی شکست توست»
عارف وارسته مرحوم شیخ رجبعلی خیاط

تکیه


بسم الله الرحمن الرحیم
برادران یوسـف وقتـی می‌خواسـتند یوسف را به چـاه بیفکنند، یوسف لبـخندی زد. یهودا (یکی از برادران) پرسید: چـرا خندیدی؟ اینجا که جای خـنده نیـست! یوسـف گفت: روزی در فکر بودم چگونه کسـی می‌تواند به من اظهار دشـمنی کند با اینکه برادران نیرومندی دارم! اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد، تا بدانم که نباید به هیچ بنده ای تکیه کرد.