X
تبلیغات
یک فنجان جملات زیبای عارفانه

بدون شرح

بسم الله الرحمن الرحیم

برای مفتخر شدن به لقب راد مردی صد سال کم و برای سقوط به چاه ذلالت یک ثانیه هم بسیار است

هوای درون

بسم الله الرحمن الرحیم

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان می شوند.

سکوت و صداقت

بسم الله الرحمن الرحیم

چه سکوتی دنیا را فرا میگیرد،اگر هر کسی تنها به اندازه ی صداقتش سخن می گفت.

ثروتمند

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی ها انقدر فقیرند که تنها دارایی شان پول است

انسانهای تازه به دوران رسیده


بسم الله الرحمن الرحیم

انسانهای تازه به دوران رسیده مثل دیوار تازه رنگ شده اند

نباید به آنها تکیه کرد

یاد آوری


بسم الله الرحمن الرحیم

شما یادتان نمی آید، من هم یادم نمی آید

ولی می گویند انسانها زمانی مهربان بودند

راستگویی

بسم الله الرحمن الرحیم

راستش را بگوئید آن وقت لازم نیست چیزی را بخاطر بیاوردید.

قیمت حرف


بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی ها به هر قیمتی حرف میزنند

و بعضی ها هم حرفهای قیمتی میزنند...

بیشعور

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض پوزش از بزرگواران؛

وقتی می میرید ، نمیفهمید که مرده اید

تحملش برای دیگران سخت است

این مشابه زمانیست که شخصی بیشعور می گردد!

سرو صدا

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر مغز خالی همچون شکم خالی سر وصدا می کرد، جهان اکنون تعریف دیگرای داشت..

قدرت عشق


بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی " قدرت عشق" بر " عشق به قدرت " غلبه کند ، دنیا طعم صلح ر ا می چشد.

جیمی هندریکس

دهان بسته

بسم الله الرحمن الرحیم

ماهی تا زبانش بسته باشد، کسی  نمیتواند آنرا صید کند...

رازهایت را  فاش نکن؛ بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند.

شکوه الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است آشکار سازیم، واین امر همه ی انسانها را در بر می گیرد

نلسون ماندلا

فکر بسته،دهان باز


بسم الله الرحمن الرحیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

ارزش

بسم الله الرحمن الرحیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شرایط سخت


بسم الله الرحمن الرحیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

خودم هستم


بسم الله الرحمن الرحیم


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

زیبایی


بسم الله الرحمن الرحیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برف


بسم الله الرحمن الرحیم

تازه احساس میکنم

برف خستگی  خداست

آنقدر که احساس میکنم

پاک کنش را برداشته

می کشد روی گناهان ما

روی تمام خیابانها

شهرها


میگن موجیـ✘ـﮧ !


بسم الله الرحمن الرحیم

مے گن : موجیـ✘ـﮧ ! دیوونـ✘ــﮧ است ! باید ازش دور شد . باید قرصهاش سر موقع به خوردش داد . باید دست و پاش رو به تخت بـــست . باید زندانیـــــش کرد .


مے گن :موجیـ
ـﮧ ! امیــدے بهش نیست ! عقل درستُ حسابے نداره . باید از عاقــل ها دورش کرد باید مـــراقب بود به عقلا آســـیب نزنه . باید ...


مے گن :موجیـ✘ـﮧ !باید بهش بــــرق وصل کرد . اصلا باید خشـ✘ــکش کرد و به دیــــوار زدش !

می گن :موجیـ✘ـﮧ !

اونها نمے فهمند که اون فقط 【【عاشــــــــــــقـﮧ】‌】‌ ...